Почистващи и перилни препарати | Cleansixteen.bg
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ ПОРЪЧКА НАД 50лв.

Възникнали спорове Дружеството се стреми да решава винаги по приятелски начин, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или онлайн на плаформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители: https://ec.europa.eu/